Wat kan OpenAI’s ChatGPT betekenen voor recruiters?

ChatGPT, het nieuwste stukje virtuele speelgoed ontwikkeld door OpenAI, is overal. Maar wat is het precies? En wat kan het betekenen voor recruiters? In dit artikel zetten wij het op een rij.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een GPT (Generative Pre-Training Transformer)-variant, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf OpenAI. De tool maakt gebruik van machine learning, wat betekent dat het in staat zou zijn om uiteindelijk te voorspellen wat een gebruiker zou kunnen zeggen of doen op basis van een chatgeschiedenis. Vervolgens kan het model dus getraind worden om te reageren op verschillende vragen of opdrachten — waardoor het dus aan de basis kan staan van chatbots, die vervolgens gesprekken kunnen voeren op een bijna menselijke manier. ChatGPT werd in november 2022 gelanceerd en bereikte binnen 5 dagen maar liefst één miljoen gebruikers.

Wie zit er precies achter OpenAI?

Achter de hype zit OpenAI, een in 2015-opgericht onderzoeksinstituut voor kunstmatige intelligentie (AI). Enkele bekende techondernemers en investeerders, waaronder Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman en Ilya Sutskever investeerden gezamenlijk 1 miljard in 2015. Vervolgens investeerde Microsoft en Matthew Brown Companies nóg 2 miljard in de daaropvolgende jaren. Intussen gaan er geruchten dat Microsoft nu voor $10 miljard een meerderheidsaandeel in het bedrijf wil kopen. 

OpenAI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk.

OpenAI heeft als doel om de ontwikkeling van AI te bevorderen en tegelijkertijd de gevaren ervan te minimaliseren, door het delen van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van AI. OpenAI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, met als missie: “het bevorderen en ontwikkelen van vriendschappelijke AI, op een manier die de mensheid als geheel ten goede komt”.

Volgens anonieme bronnen geciteerd door Reuters, heeft het bedrijf $200 miljoen winst op het oog voor 2023 en $1 miljard voor 2024. In januari 2023 werd gesuggereerd dat het bedrijf inmiddels $29 miljard waard zou zijn. Het bedrijf wordt zelfs gezien als mogelijke concurrent voor Google.

De voordelen voor recruiters

De ChatGPT-tool kan voor een breed scala aan onderwerpen gebruikt worden. Je kunt de tool generieke nieuwsberichten laten schrijven op basis van de juiste input, je kunt vragen stellen — en een vrij correct antwoord krijgen. Ook voor recruiters kan ChatGPT een handig instrument zijn. In theorie kan de tool gehele vacatureteksten schrijven, interviewvragen of functieprofielen formuleren en zelfs vragen beantwoorden over welke skills relevant zijn voor een bepaalde rol.

Wanneer ChatGPT veelvoorkomende vragen van kandidaten kan beantwoorden en standaardberichten kan automatiseren, stelt het de recruiter in staat om op belangrijkere taken te concentreren.

In de praktijk zal de chatfunctie echter de lead pakken in relevantie voor recruiters. Wanneer ChatGPT veelvoorkomende vragen van kandidaten kan beantwoorden en standaardberichten kan automatiseren, stelt het de recruiter in staat om op belangrijkere taken te concentreren. De tool is daarnaast 24/7 beschikbaar, wat direct de wensen van kandidaten kan helpen om snel antwoord te krijgen op vragen.

De nadelen voor recruiters

De functionaliteit van ChatGPT baseer zich op een combinatie van woordanalyse en kennis waardoor de tool woorden en zinnen kan formuleren die menselijk klinken. Dit proces herhaalt zich continu — zodat de tool kan blijven leren en zich dus kan blijven aanpassen aan de conversatie. De tool wordt dus gevoed door mensen, waardoor ChatGPT zich kan blijven ontwikkelen. Die menselijke input is ook eigenlijk het grootste nadeel, stellen Chad Sowash en Joel Cheesman tijdens een aflevering van de Chad & Cheese Podcast. “Als we onze AI trainen om bijvoorbeeld vacatureteksten te schrijven. En we baseren het op de historische data die we hebben — dan komen er toch alleen nóg maar meer slechte vacatureteksten uit?”, stelt Sowash.

"GPT-3 zijn nuttig voor veel verschillende taken, maar hebben de neiging om informatie te ‘hallucineren’ bij het uitvoeren van taken die obscure kennis uit de echte wereld vereist."

ChatGPT-gebruikers zullen daarnaast een andere trend constateren wanneer je prompt na prompt invoert. Dezelfde trend die het technologiebedrijf constateerde toen het in 2021 een rapport naar buiten bracht over Chat GPT-3. “GPT-3 zijn nuttig voor veel verschillende taken, maar hebben de neiging om informatie te ‘hallucineren’ bij het uitvoeren van taken die obscure kennis uit de echte wereld vereist”, stelt OpenAI.

Daarnaast is het bedrijf niet transparant over welke training en welke informatie het bedrijf precies gebruikt om ChatGPT antwoorden te laten formuleren. “GPT-3 is getraind op grote hoeveelheden tekstuitvoer van het internet om een breed scala aan onderwerpen te begrijpen en te kunnen discussiëren. De precieze training en informatie die GPT-3 heeft ontvangen, is niet openbaar gemaakt door OpenAI.”

Kan ChatGPT recruiters vervangen?

Wanneer artificial intelligence in het spel komt, volgt al snel een vervangingsdiscussie: kan de tool uiteindelijk recruiters vervangen? Wanneer je de tool die exacte vraag stelt, volgt een genuanceerd antwoord. “Het is mogelijk dat ChatGPT of andere soortgelijke technologieën in de toekomst een rol zullen spelen in het rekruteringproces, maar het is onwaarschijnlijk dat ze recruiters helemaal zullen vervangen.”

“Recruiters hebben vaak ook sociale vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn om effectief te communiceren met kandidaten en om te beoordelen of een kandidaat een goede pasvorm is voor een organisatie. Bovendien zijn er veel complexe en subtiele aspecten van het rekruteringproces die moeilijk te automatiseren zijn met technologie alleen. In plaats daarvan zou het gebruik van ChatGPT of andere technologieën waarschijnlijk gecombineerd worden met menselijke inspanningen om het rekruteringproces te verbeteren en te vergemakkelijken.”

Belang van de human touch

Toch zijn er genoeg redenen waarom ChatGPT wel degelijk een positief verschil kan maken voor recruiters. De tool kan snel en efficient teksten formuleren die prima als basis kunnen fungeren voor een vorm van arbeidsmarktcommunicatie. Daarin ontbreekt de human touch misschien, maar laat dat nou net hetgeen zijn dat recruiters zelf kunnen toevoegen.